Introduktion

Dette site indeholder resultater af min slægtsforskning, som jeg påbegyndte omkring 1988. Det centrale i min søgning har været personer med slægtsnavnet Husen og deres efterkommere, men søgningen har udbredt sig i en del videre forgreninger – både aner og efterkommere til diverse personer og deres ægtefæller i slægtstræet.

Slægtsnavnet Husen er forholdsvis sjældent i Danmark, og det viste sig, at alle med dette navn, jeg kunne finde omkring 1988-1990, nedstammer fra een enkelt person: Marx Husen, født 1798 i Holsten, med stilling som musiker (trompeter el. hoboist) ved Den kgl. Livgarde i København. Det var derfor naturligt at forsøge at kortlægge Marx Husens efterslægt og dermed slægten Husen i Danmark. Desværre er det kun lykkedes mig at finde efterkommere efter Marx’ og Ane Margrethes 3 sønner (Peter, Adolph Heinrich og Carl), mens jeg ikke har kunnet finde efterkommere efter dattenen Christiane Marie Husen (f.  1824 i Kbh.). Hvad jeg ved om hende kan ses her, og hvis nogen kan hjælpe med oplysninger om hende og hendes evt. børn er det meget velkomment (email: mh@husen.dk).

Slægtstavlerne viser som udgangspunkt en grafisk “timeglas-visning” (hourglass), hvor anerne ses til venstre og efterkommere til højre. Træet er dynamisk, så et klik på en person i træet bringer denne person i fokus. Systemet drives af slægtsforskningssoftwaren “Genealone” (WordPress versionen) og indeholder en lang række visnings- og søgemuligheder, som vil fremgå af de knapper og menupunkter, der ses på siden.

Michael Husen