Introduktion

Dette site indeholder resultater af min slægtsforskning, som jeg påbegyndte omkring 1988. Det centrale i min søgning har været personer med slægtsnavnet Husen og deres efterkommere, men søgningen har udbredt sig i en del videre forgreninger – både aner og efterkommere til diverse personer og deres ægtefæller i slægtstræet.

Slægtsnavnet Husen er forholdsvis sjældent i Danmark, og det viste sig, at alle med dette navn, jeg kunne finde omkring 1988-1990, nedstammer fra een enkelt person: Marx Husen, født 1798 i Holsten, med stilling som musiker (trompeter el. hoboist) ved Den kgl. Livgarde i København. Det var derfor naturligt at forsøge at kortlægge Marx Husens efterslægt og dermed slægten Husen i Danmark. Resultatet kan ses under menupunktet “Slægtstavle”.

Michael Husen