Navnet Husen

I 1904 ansøgte Johan Ferdinand Emil Husen om beskyttelse af navnet Husen, og fik det bevilget, som det kan ses af nedenstående dokument (dokumentet er i Hans-Henrik Husens besiddelse).

“Albertis navnelov trådte i kraft den 1. juli 1904, men først fra den 1. juli 1906 fik folk mulighed for at bruge den, og det skyldtes, at der jo først skulle udarbejdes en liste over navne, som ikke kunne vælges. Det tog man fat på i juni 1904 på den måde, at Justitsministeriet opfordrede alle, der ønskede at forbeholde sig deres efternavne, til inden den 1. juli 1905 at meddele dette til ministeriet. Der anmeldtes i alt 7.391 navne, og alle disse henvendelser, der ofte rummer interessant slægtshistorisk materiale, befinder sig i dag på Rigsarkivet.” (Kilde: Karl Peder Pedersen: Navnet det er stadig Jensen, Personalhistorisk Tidsskrift 2001, s. 200-221)