Erindringer

Bertha og Johan Ferdinand Emil Husen, 1926/27

Johan Ferdinand Emil Husen (1857-1938), som var amtsvejinspektør i Svendborg, begyndte omkring 1930 som 73-årig at nedskrive sine erindringer med sirlig håndskrift. Desværre er de sidste 32 sider senere fjernet fra bogen, vistnok af ham selv. Det tilbageværende af erindringerne  omhandler hans opvækst i Thisted som søn af amtsvejinspektør Peter Husen (der sideløbende havde et fotografisk atelier), familiens flytning til Svendborg i 1864 og livet der, Johan Ferdinand Emils arbejde som vejassistent og hans senere overtagelse af faderens embede som amtsvejinspektør i Svendborg Amt og slutter med hans flytning til København (Valby) som pensionist.

Erindringerne er indscannet og kan downloades som pdf-fil (filen fylder ca. 60 Mb – højreklik på linket og vælg “Gem link som”) her:

JFE_Husen_Erindringer